81pan占星
个人积分
 • 总积分: 8463
 • 活跃度: 8463 , 星币: 11
更多信息
 • 注册日期: 2010-10-3
 • 上次访问: 隐身
 • 最后发表: 2019-12-10 13:31
 • 发帖数级别: 特聘作家 Rank: 5Rank: 5
 • 阅读权限: 200
 • 帖子: 6498 篇(占全部帖子的 0.54%)
 • 平均每日发帖: 1.29 篇
 • 水帖数: 3085 篇(非解盘问命区的发帖数)
 • 精华: 2 篇
 • 页面访问量: 175745
 • 本月在线: 0 小时 Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224Rank: 224 (升级剩余时间 11 小时)
天旋
性别:男
星座:天蝎座
来自:北京
擅长:暂未填写
个人占星履历:
心得(2)
[占星宝典]个人心得详情如下:
暂时还没有人发表过此项内容!