81pan占星

我来了!

[ 10391 主题 / 9888 回复 ]

版块介绍: 所有新加入的朋友可以到这里报道,介绍下你自己,可以快速增加你的星币。报道帖严禁灌水,否则扣除所获星币。

版主: *空缺中*

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
本版置顶   必读:如何在本论坛贴星盘?(重要) 图片附件  ...23456..17 81PAN 2011-1-14 251/247033 psdd 2023-4-2 16:02
  新人报道。^^。【报道帖范例】 图片附件  ...2 Nine 2011-5-26 28/34341 苹果园园长 2011-12-2 14:40
  版块主题   
  [占星爱好者] 新人报道 行玉山 2024-3-2 0/21 行玉山 昨天 17:59
  [小白鼠] 新人报道 不迷路的小姐姐 2024-2-17 0/266 不迷路的小姐姐 2024-2-17 00:17
  [占星爱好者] 偶然刷到这个网站,还有活跃的友友们可以留言冒个泡吗 Elenore5226 2024-1-21 0/300 Elenore5226 2024-1-21 02:46
  [小白鼠] 新人报道 乌龟展翅 2024-1-11 0/218 乌龟展翅 2024-1-11 16:35
  [占星爱好者] 新人报道 xiali520 2024-1-11 0/204 xiali520 2024-1-11 14:25
  [占星爱好者] 新人报到 sayuri722 2024-1-9 0/249 sayuri722 2024-1-9 16:27
[占星爱好者] Hello! Hello!很高兴认识你呀~ 棂灵灵 2024-1-2 0/279 棂灵灵 2024-1-2 13:12
  报道 秋水4991 2023-12-27 0/261 秋水4991 2023-12-27 16:43
  [占星爱好者] [占星爱好者]我来了,日月双白羊的耿直占星师一枚~ Augustine 2023-12-14 0/305 Augustine 2023-12-14 14:45
  [占星爱好者] 我来了 凛冬魔术师 2023-12-7 0/331 凛冬魔术师 2023-12-7 19:01
  [占星爱好者] 新人报道:语文老师兼职占星师 心清似玉 2023-10-24 3/1061 81pan客服 2023-11-7 19:36
  [占星爱好者] 新人报到 芷茉 2023-11-3 0/566 芷茉 2023-11-3 08:39
  [小白鼠] 我来了 MAHBS 2023-10-27 0/578 MAHBS 2023-10-27 07:39
  我来 了 为为 2023-10-25 0/609 为为 2023-10-25 10:32
  新人报道 南山明夷 2023-10-2 0/770 南山明夷 2023-10-2 11:34
  [占星爱好者] 大家好,小白鼠来了~!请多关照! lgzqczl 2023-4-7 1/1384 newLily 2023-9-16 16:58
嗨嗨~ 穹弩之伤 2023-8-29 1/1050 newLily 2023-9-16 16:57
  新人 LQSX 2023-8-13 0/862 LQSX 2023-8-13 21:10