81pan占星
个人积分
 • 总积分: 32255
 • 活跃度: 32255 , 星币: 35
更多信息
 • 注册日期: 2013-4-1
 • 上次访问: 2024-7-14 12:58
 • 最后发表: 4 天前 16:15
 • 发帖数级别: 特聘作家 Rank: 5Rank: 5
 • 阅读权限: 80
 • 帖子: 31812 篇(占全部帖子的 2.67%)
 • 平均每日发帖: 7.7 篇
 • 水帖数: 20 篇(非解盘问命区的发帖数)
 • 精华: 0 篇
 • 页面访问量: 55741
 • 本月在线: 4 小时 Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242Rank: 242 (升级剩余时间 12 小时)
更幽
已实名认证
性别:女
年龄:40岁
通常报价范围:¥800~¥2500 元
擅长:[本命解析]、[合盘配对]、[流年运势]、[生时矫正]、姻缘、事业、健康、财运、学业、人际、子女
个人占星履历:
感谢信
[专业解盘|试验解盘]感谢信如下:
论文(0)
[占星宝典]原创论文详情如下:
暂时还没有人发表过此项内容!